Review hội trường VVip tại 25T2

 • Diện tích phòng: 81,89m
 • Màn hình Led: 4K
 • Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2 – N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Sơ đồ phù hợp:

 • Mô hình lớp học: 60 ghế và 30 bàn
 • Mô hình rạp hát: 110 ghế
 • Mô hình chữ U: 42 ghế và 20 bàn
 • Mô hình nhóm 6: 36 ghế và 18 bàn
BOOK PHÒNG NGAY

Review hội trường V1 tại 25T2

 • Diện tích phòng: 41,57m
 • Màn hình Led: 4K
 • Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2 – N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  Sơ đồ phù hợp:

Sơ đồ phù hợp:

 • Mô hình lớp học: 40 ghế và 20 bàn
 • Mô hình rạp hát: 60 ghế
 • Mô hình chữ U: 25 ghế và 13 bàn
 • Mô hình nhóm 4: 24 ghế và 12 bàn
BOOK PHÒNG NGAY

Review hội trường V4 tại 25T2

 • Diện tích phòng: 96,99m
 • Màn hình Led: 4k
 • Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2 – N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Sơ đồ phù hợp:

 • Mô hình lớp học: 80 ghế và 40 bàn
 • Mô hình rạp hát: 130 ghế
 • Mô hình chữ U: 55 ghế và 35 bàn
 • Mô hình nhóm 6: 36 ghế và 18 bàn
BOOK PHÒNG NGAY

Review hội trường V6 tại 25T2

 • Diện tích phòng: 161,08m
 • Màn hình Led: 4k
 • Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2 – N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Sơ đồ phù hợp:

 • Mô hình lớp học: 120 ghế và 60 bàn
 • Mô hình rạp hát: 250 ghế
 • Mô hình chữ U: 122 ghế và 33 bàn
 • Mô hình nhóm 14: 84 ghế và 42 bàn
BOOK PHÒNG NGAY

Review hội trường V7 tại 25T2

 • Diện tích phòng: 57,95m
 • Màn hình Led: 4k
 • Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2 – N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  Sơ đồ phù hợp:

Sơ đồ phù hợp:

 • Mô hình lớp học: 30 ghế và 15 bàn
 • Mô hình rạp hát: 60 ghế
 • Mô hình chữ U: 30 ghế và 10 bàn
 • Mô hình nhóm 5: 30 ghế và 10 bàn
BOOK PHÒNG NGAY

Review hội trường V9 tại 25T2

 • Diện tích phòng: 149,15m
 • Màn hình Led: 4K
 • Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2 – N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  Sơ đồ phù hợp:.

Sơ đồ phù hợp:

 • Mô hình lớp học: 80 ghế và 40 bàn
 • Mô hình rạp hát: 180 ghế
 • Mô hình chữ U: 90 ghế và 25 bàn
 • Mô hình nhóm 10: 60 ghế và 30 bàn
BOOK PHÒNG NGAY

Review hội trường V10 tại 25T2

 • Diện tích phòng: 51,45m
 • Màn hình Led: 4k
 • Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2 – N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Sơ đồ phù hợp:

 • Mô hình lớp học: 40 ghế và 20 bàn
 • Mô hình rạp hát: 80 ghế
 • Mô hình chữ U: 38 ghế và 13 bàn
 • Mô hình nhóm 5: 30 ghế và 15 bàn
BOOK PHÒNG NGAY

Review hội trường V18 tại 29T2

 • Diện tích phòng: 125.00m
 • Màn hình Led: 4K
 • Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 29T2 – N05, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Sơ đồ phù hợp:

 • Mô hình lớp học: 60 ghế và 30 bàn
 • Mô hình rạp hát: 120 ghế
 • Mô hình chữ U: 50 ghế và 26 bàn
 • Mô hình nhóm 6: 36 ghế và 18 bàn
BOOK PHÒNG NGAY

Đang cập nhật các video tiếp theo …